Εγγραφές υποψηφίων σπουδαστών (Β’ και Γ’ φάση)

Από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8:00 μμ, θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές της Β’ και Γ’ φάσης. Οι φάσεις αυτές αποσκοπούν αποκλειστικά στην πλήρωση κενών θέσεων.

– Β’ φάση: Επιλαχόντες υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν έχουν επιλεχθεί κατά την Α’ φάση.

– Γ’ φάση: Υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση και επιθυμούν να εγγραφούν με χειρόγραφη αίτηση.

Το Δ.ΙΕΚ Κατερίνης θα δέχεται εγγραφές από 2:00 μμ έως 8:00 μμ.

Για τη διαφύλαξη του αγαθού της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του συγχρωτισμού, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να φορούν μάσκα και να έχουν ήδη έτοιμα (φωτοτυπημένα) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή:

– Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
– Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ, κλπ) και όχι πτυχίων ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
– Φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών όλων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων που ενδεχομένως υπάρχουν, τα οποία είναι: Σχετική προϋπηρεσία, πολυτεκνία/τριτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια.
– Για τους υποψήφιους της Β’ φάσης: Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα https://diek.it.minedu.gov.gr

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα.