Αποτελέσματα επιλογής σπουδαστών (Α’ φάση)

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής Α’ φάσης υποψηφίων στα Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.
Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε είσοδο στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το email και το συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.
Η προθεσμία εγγραφών είναι:

από την Παρασκευή 18-09-2020 έως και την Πέμπτη 24-09-2020
(παρατάθηκε μέχρι και τη Δευτέρα 28-09-2020)

Το Δ.ΙΕΚ Κατερίνης θα δέχεται εγγραφές επιτυχόντων από 2:00 μμ έως 8:00 μμ.

Για τη διαφύλαξη του αγαθού της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του συγχρωτισμού, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να φορούν μάσκα και να έχουν ήδη έτοιμα (φωτοτυπημένα) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή:

Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κλπ) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
Φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα https://diek.it.minedu.gov.gr

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα.

Χρήσιμα αρχεία:

Οδηγίες εγγραφών Δ.ΙΕΚ 2020Β
Βάσεις Α’ φάσης
Βάσεις ομογενών Α’ φάσης