Προθεσμία τροποποίησης αιτήσεων εκπαιδευτών

Όσοι εκπαιδευτές έχουν υποβάλλει οριστική αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μητρώο μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα (Τετάρτη 09/09/2020, 10:00) μπορούν να διορθώσουν/τροποποιήσουν την αίτησή τους, από την Τετάρτη 09/09/2020 και ώρα 15:00 έως και την Παρασκευή 11-09-2020 και ώρα 15:00 στον ίδιο σύνδεσμο (mitrooiek.minedu.gov.gr) και να οριστικοποιήσουν εκ νέου την αίτησή τους.