Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας για το έτος κατάρτισης 2020-2021, μέχρι:

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00 πμ