Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής

Οι αιτήσεις νέων εγγραφών στα Δημόσια ΙΕΚ για το έτος κατάρτισης 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου ώρα 09:00, μέχρι και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ώρα 23:59 (παρατάθηκε).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση εγγραφής σε κάποια από τις προσφερόμενες ειδικότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο:


Τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας προσφέρουν ποιοτική και δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ και ΕΠΛ, μπορούν να καταταγούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες. Η διαδικασία κατάταξης δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης στα ΙΕΚ ενδιαφέροντός τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν Γ’ εξάμηνο σε αυτές τις ειδικότητες.