Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ

Καλούνται οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ιστοσελίδα:


στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα πρόσκληση.
Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ορίζεται:

από 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 έως και 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00