Το νέο μητρώο εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ

Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ που καθορίζει το νέο σύστημα επιλογής εκπαιδευτών.
Οι αλλαγές είναι πολλές και σημαντικές, γι αυτό όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να το μελετήσουν προσεκτικά: