Πληρωμές εκπαιδευτών

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, έχει ήδη αποσταλεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) το αρχείο για τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές του εξαμήνου 2020A με τρόπο πληρωμής ΙΚΑ, για το σύνολο των στοιχείων που το ΙΝΕΔΙΒΙΜ παρέλαβε έγκαιρα.
Η ΕΑΠ θα εκτελέσει τις σχετικές καταβολές στις 13/8/2020 και το αργότερο έως τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 θα έχουν πιστωθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δικαιούχων.

ΣΗΜ.: Το Δ.ΙΕΚ Κατερίνης, όπως κατά κανόνα κάνει, έχει αποστείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για το σύνολο των εκπαιδευτών του, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.