Επικοινωνία με το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ

Για πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις πιστοποίησης, μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στο νέο e-mail του Τμήματος Πιστοποίησης Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ: