Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων πιστοποίησης Α’ φάσης

Το πρόγραμμα των εξετάσεων πιστοποίησης θα υλοποιηθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις.
Η αρχική ανακοίνωση από τον ΕΟΠΠΕΠ.