Πρόγραμμα εξετάσεων πιστοποίησης

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανακοίνωσε την έναρξη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ 2020.
Έχοντας ως κύριο μέλημα την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εξεταζομένων, καθώς και των συντελεστών των εξετάσεων, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε τρεις φάσεις:

  • Α’ φάση: 13, 14, 15 και 16 Ιουλίου 2020
  • Β’ φάση: 28, 29, 30, 31 Αυγούστου 2020
  • Γ’ φάση: 1, 2, 3, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Το αναλυτικό Πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.