Ημερομηνία λήξης Πρακτικών Ασκήσεων

Οι καταρτιζόμενοι των οποίων η Πρακτική Άσκηση βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλαδή όσοι συνεχίζουν ή θα συνεχίσουν μετά την αναστολή λόγω COVID-19, θα πρέπει να επικοινωνήσουν υποχρεωτικά με τον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης για να οριστεί εκ νέου ημερομηνία λήξης.