Δυνατότητα για εξ αποστάσεως παρακολούθηση

Με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, δίνεται η δυνατότητα σε όσους καταρτιζόμενους το επιθυμούν (και για τους οποίους συντρέχουν υγειονομικοί λόγοι), να συνεχίσουν το τρέχον εξάμηνο χωρίς να προσέρχονται στο Δ.ΙΕΚ. Η φοίτησή τους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με υλικό που θα αναρτούν οι εκπαιδευτές στο eClass.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν τα εξής:

1) Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ΑΜΕΣΑ το σχετικό online ερωτηματολόγιο
(η διεύθυνση του ερωτηματολογίου έχει αποσταλεί σε όλους μέσω email)

2) Εντός της ερχόμενης εβδομάδας να προσκομίσουν στο Δ.ΙΕΚ υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση σε έντυπη μορφή
(το πρότυπο θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά)

Για την ένταξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, αλλά μόνο υπεύθυνη δήλωση.