Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ παρατείνεται έως τις 15/05/2020.