Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις εξετάσεις πιστοποίησης

Ο ΕΟΠΠΕΠ ανακοινώνει ότι από σήμερα 07/04/2020 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 30/04/2020, μπορείτε να αποστέλλετε τον φάκελο των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σας στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@eoppep.gr .