Αναστολή λειτουργίας

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, αναστέλλεται για προληπτικούς λόγους η λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ΙΕΚ, μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου.