Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εξετάσεις πιστοποίησης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) παρατείνεται έως τις 30/4/2020.