Ανακοίνωση για έναρξη νέου εξαμήνου

Στο Δ.ΙΕΚ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αναθέσεων σε εκπαιδευτές των μαθημάτων του νέου εξαμήνου (2020Α).
Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με την ημέρα έναρξης των μαθημάτων για κάθε ειδικότητα.