Βαθμολογίες τελικών εξετάσεων

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους ότι οι βαθμολογίες των τελικών εξετάσεων του τρέχοντος εξαμήνου 2019Β έχουν αναρτηθεί στον χώρο του Δ.ΙΕΚ.