Εορτή των Τριών Ιεραρχών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του εξαμήνου 2019Β, συνεπώς η προσεχής Πέμπτη 30 Ιανουαρίου είναι αργία για τα Δημόσια ΙΕΚ.