Εκπαιδευτική επίσκεψη της ειδικότητας “Γραμματείς Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών”

Την Παρασκευή 15/11/2019 οι σπουδάστριες της ειδικότητας “Γραμματείς Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών” του ΔΙΕΚ Κατερίνης, με πρωτοβουλία του εκπαιδευτή τους κ. Μοσκοφίδη Αναστάσιου, επισκέφτηκαν τον Συνεταιρισμό Ξυλουργών Πιερίας ΑΕΒΕ “Spiti mas”.

Οι εκπαιδευόμενες αφού ενημερώθηκαν για την ιστορική εξέλιξη του συνεταιρισμού σε ΑΕΒΕ, ξεναγήθηκαν τόσο στα εμπορικά τμήματα της εταιρίας όσο και στους χώρους της παραγωγικής διαδικασίας, όπου γνώρισαν τις διαδικασίες τοποθέτησης προϊόντων στο ράφι, τις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου κατά την παραλαβή εμπορευμάτων, τις διαδικασίες και τη σημασία της απογραφής, τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και τα έγγραφα εσωτερικής και εξωτερικής διακίνησης εμπορευμάτων.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ευστάθιο Ρακόπουλο για την θετική απόκριση, την υποδοχή και φιλοξενία στο χώρο της επιχείρησης, για την πληθώρα των εικόνων και των πληροφοριών που ανιδιοτελώς μας εδόθησαν, καθώς η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να χαρακτηρίζεται από την επαρκή διασύνδεσή της με τον κόσμο της εργασίας.