Επανεγγραφές καταρτιζόμενων στο Γ’ εξάμηνο για συνέχιση των σπουδών τους

Καλούνται όλοι οι καταρτιζόμενοι του Δ.ΙΕΚ Κατερίνης οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το 2ο εξάμηνο των σπουδών τους, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ από Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου μέχρι και Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και ώρες 2:00μμ – 8:00μμ, ώστε να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο της ειδικότητάς τους.