Παράταση εγγραφών επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζόμενων

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών για τις εγγραφές των επιτυχόντων της Α’ φάσης παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 23-09-2019.