Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζόμενων για το έτος 2019-2020

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) για το έτος κατάρτισης 2019-2020, από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 09:00 μέχρι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 23:59.

Καλούμε τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλλουν τις αιτήσεις για εγγραφή, μετά από διαδικασία επιλογής, για την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει, από το πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Δημόσια ΙΕΚ με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών, στον σύνδεσμο:

Τα Δημόσια ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.