Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών, χειμερινού εξαμήνου 2019Β & εαρινού εξαμήνου 2020Α

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των Δ.ΙΕΚ, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 6331/380/02-08-2019 απόφαση του ΔΣ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ, χειμερινού εξαμήνου 2019Β και εαρινού εξαμήνου 2020Α.
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:

από Τρίτη 06/08/2019 ώρα 15:00
έως Δευτέρα 19/08/2019 ώρα 15:00

Το Δ.ΙΕΚ Κατερίνης θα δέχεται τους φακέλους των εκπαιδευτών
από Δευτέρα 19/08/2019 έως Τρίτη 27/08/2019,
κατά τις ώρες 10:00 έως 14:00.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Απόφαση / Πρόσκληση / Ερωτήσεις-Απαντήσεις


Ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: