Πρόσκληση του ΙΕΠ για συμμετοχή εκπαιδευτών στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας

Γνωστοποίηση Πρόσκλησης του ΙΕΠ για συμμετοχή Εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ / Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ στο Πρόγραμμα “Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας“.
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: Δευτέρα 26-08-2019 έως Παρασκευή 13-09-2019.