Ανακοίνωση για πληρωμές εκπαιδευτών

Σχετικά με τις πληρωμές των εκπαιδευτών των Δ.ΙΕΚ, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ενημερώνει ότι:
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και πληρώνονται σήμερα 24/4/2019 οι ασφαλισμένοι με ΕΦΚΑ-ΙΚΑ, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του εξαμήνου 2018Β.
Αμέσως μετά το Πάσχα θα προωθηθεί η πληρωμή των υπολοίπων πιστοποιημένων εκπαιδευτών εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
Ταυτόχρονα έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή των συμβάσεων του εξαμήνου 2018B οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στα κατά τα τόπους Δ.ΙΕΚ αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα.
Σύντομα αναμένεται και η υπογραφή των συμβάσεων του εξαμήνου 2019Α μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης των μαθημάτων.
Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα ενημερώνει με νεότερες ανακοινώσεις για τα επόμενα στάδια και τις διαδικασίες πληρωμής.