Χορήγηση Διπλωμάτων στους επιτυχόντες των εξετάσεων πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ περιόδου 2018Α

Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ήδη στην κατοχή τους τα Διπλώματα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, μπορούν από τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 να τα παραλάβουν από τα Γραφεία του ΕΟΠΠΕΠ (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 – Νέα Ιωνία – Αττική) κατά τις εργάσιμες ημέρες (13:00 μμ – 15:00 μμ).
Η παραλαβή θα μπορεί να γίνει με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:
α) Από τον δικαιούχο αυτοπροσώπως, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.
β) Από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με την υποβολή της εξουσιοδότησης, αρμοδίως υπογεγραμμένης και επικυρωμένης και την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.
γ) Από υπάλληλο εταιρείας ταχυμεταφορών με την υποβολή εξουσιοδότησης του υπαλλήλου, αρμοδίως υπογεγραμμένης και επικυρωμένης και την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.