Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης

Ο ΕΟΠΠΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ της 1ης περιόδου 2018: