Παράταση υποβολής αιτήσεων για το “Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ”

Σας ενημερώνουμε πως έχει δοθεί παράταση για τις αιτήσεις καταρτιζομένων μαθητείας μέχρι την Τετάρτη 23/01/2019 και ώρα 10:00 πμ.
Η πρόσκληση δεν αφορά μόνο τα Δ.ΙΕΚ υλοποίησης, αλλά όλους τους αποφοίτους Δ’ Εξαμήνου χωρίς ΒΕΚ.