Έρευνα αποφοίτων ΙΕΚ

Ο ΕΟΠΠΕΠ υλοποιεί έργο με αντικείμενο την διερεύνηση της θέσης των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αγορά εργασίας.
Αυτή η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή και ανάλυση της απορρόφησης των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας, με στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ορθολογικότερου πλαισίου/μοντέλου σύνδεσης της προσφοράς και της ζήτησης.
Σας καλούμε να διατυπώσετε την άποψή σας απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο: