Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος των εξετάσεων πιστοποίησης αποφοίτων περιόδου 2018Α

Το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Νοεμβρίου 2018, ο ΕΟΠΠΕΠ πραγματοποίησε τον 1ο κύκλο των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων περιόδου 2018Α.
Οι εξετάσεις διεξήχθησαν σε 12 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα και συμμετείχαν 5.392 υποψήφιοι (2.783 στο Θεωρητικό Μέρος και 2.609 στο Πρακτικό Μέρος) οι οποίοι εξετάστηκαν σε 44 ειδικότητες των ΙΕΚ.
Για την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου, στην οποία προβλέπεται να συμμετάσχουν συνολικά 11.350 υποψήφιοι, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια τριών ακόμη κύκλων εξετάσεων σε ημερομηνίες και ειδικότητες που έχουν ήδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.