Εξεταστικά κέντρα πιστοποίησης αποφοίτων περιόδου 2018Α

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ανακοίνωσε τα εξεταστικά κέντρα θεωρητικού μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ, 1ης περιόδου 2018.

Στο site του ΕΟΠΠΕΠ θα είναι σύντομα διαθέσιμη εφαρμογή στην οποία συμπληρώνοντας οι υποψήφιοι τα ατομικά τους στοιχεία, θα ενημερώνονται ατομικά σε ποιο εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να προσέλθουν για το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος.

Ώρα προσέλευσης στα εξεταστικά κέντρα: 10:00 – 10:30 π.μ.
Ώρα έναρξης εξετάσεων:
11:00 π.μ.