Χρονοδιάγραμμα έναρξης του νέου έτους κατάρτισης

Κατόπιν ενημέρωσης που είχαμε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, σας ανακοινώνουμε ότι ως ημέρα έναρξης του έτους κατάρτισης 2018-2019 ορίσθηκε η Πέμπτη 11 Οκτωβρίου.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η κοινοποίηση από τη ΓΓΔΒΜ των αξιολογικών πινάκων των εκπαιδευτών ενηλίκων, η πρόσκλησή τους από τα Δ.ΙΕΚ και η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, κάτι που εκτιμάται ότι θα συμβεί εντός της επόμενης εβδομάδας.
Για την έγκαιρη πληροφόρησή σας θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τις ανακοινώσεις του ιστοτόπου μας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στη σελίδα Ειδικότητες μπορείτε να βρείτε τους Οδηγούς Σπουδών με τη διδακτέα ύλη όλων των τρεχουσών ειδικοτήτων του Δ.ΙΕΚ Κατερίνης.