Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων

Επειδή δεχόμαστε πολλά ερωτήματα για την έναρξη των μαθημάτων στα Δημόσια ΙΕΚ, σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να προηγηθεί η απόφαση έγκρισης τμημάτων από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.
Στη συνέχεια θα υπάρξει ανακοίνωση και στον ιστότοπό μας σχετικά με την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, την οποία δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων.
Παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά.