Ανανέωση και προσθήκη Οδηγών Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα με τους Οδηγούς Σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ έχει ανανεωθεί με προσθήκη νέων και επικαιροποίηση παλαιότερων: