Παράταση προθεσμίας εγγραφών Α’ φάσης επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων

Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφών Α’ φάσης των επιτυχόντων Δ.ΙΕΚ μέχρι και Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20.00 μ.μ.
Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιώντας το email και συνθηματικό που ήδη έχετε:

Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση. Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό σας, μπορείτε να ζητήσετε Επαναφορά συνθηματικού στο: