Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων περιόδου 2018Α

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αυξημένης συμμετοχής και προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ενδιαφερόμενοι/ες και ειδικότερα όσοι/ες εκ των υποψηφίων αναμένεται να παραλάβουν τις επόμενες ημέρες τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΙΕΚ αποφοίτησής τους, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ, Περιόδου 2018Α μέχρι την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018.