Εγγραφές νέων καταρτιζομένων στο Γ’ εξάμηνο

Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ (Β κύκλου) κλπ. μπορούν να αιτηθούν εγγραφή τους σε τμήματα Γ’ εξαμήνου αντίστοιχης ειδικότητας των ΙΕΚ.
Η διαδικασία αυτή θα γίνει στα κατά τόπους Δ.ΙΕΚ.
Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παραθέτουμε κατάλογο όλων των ειδικοτήτων Γ’ εξαμήνου που θα λειτουργήσουν στα Δ.ΙΕΚ το χειμερινό εξάμηνο 2018Β.