Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων περιόδου 2018Α

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ: