Ειδικότητες έτους κατάρτισης 2018-2019

Απόφαση ειδικοτήτων προς έναρξη για το έτος κατάρτισης 2018-2019.
Επισημαίνεται ότι κάποιες ειδικότητες μπορεί να προστεθούν/μεταβληθούν.