Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών, χειμερινού εξαμήνου 2018Β & εαρινού εξαμήνου 2019Α

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 06/08/2018 ώρα 15:00 έως 24/08/2018 ώρα 15:00.
Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:

Ως περίοδος υποβολής φακέλων δικαιολογητικών στα κατά τόπους Δ.ΙΕΚ ορίζεται η από 17/08/2018 έως 28/08/2018  και κατά τις ώρες (για το Δ.ΙΕΚ Κατερίνης) από 10:00 έως 14:00.