Πιστοποίηση της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των ΙΕΚ δίνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Στην αρμοδιότητα του ΕΟΠΠΕΠ ανήκει επίσης ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΙΕΚ.